K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace
Od 27. 1. 2021 je obchod Temple uzavřen a nepřijímá nové objednávky.

Košík je prázdný

Zobrazit košík


Reklamační řád

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro Zboží zakoupené prostřednictvím online shopu www.temple.cz .

  V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, měl by Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

  Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem (třetí stejná uznaná závada nebo čtyři různé uznané závady,neopravitelná závada aj.). Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

  Záruku na Zboží nelze uznat v následujících případech:

  • Zboží bylo poškozeno při přepravě poštou (takovou vadu je třeba reklamovat
   v co nejkratším termínu přímo na Vaší poště)
  • Zboží bylo reklamováno po záruční době
  • na Zboží byly porušeny výrobní pečetě, či ochranné samolepky
  • Zboží bylo neodborně instalováno,upravováno či opravováno
  • Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k použití
  • Zboží bylo zasaženo živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem
  • Zboží je mechanicky poškozené (např.po pádu)
  • došlo k neoprávněné změně v záručním listu
 2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. Zboží je potřeba zaslat poštou. Prohlašujeme, že záruku se budeme snažit realizovat co nejdříve.

  V případě že Kupující zasílá Zboží k reklamaci na adresu Prodávajícího, činí tak výhradně na svoje náklady. Po opravě bude Zboží zasláno na adresu Kupujícího na náklady Prodávajícího.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

  Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
  • používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Tedy telefonicky, emailem či jinak.

  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.